Extra Atlantic styrring för lina/rep

Vi rekommenderar att använda en extra styrring om linan eller repet som går från rullen löper mer än 15 grader i sidled. Detta förhindrar att rullens styrring eller kärntråd vrids under kraftigt drag från sidan. I synnerhet i anslutning till när man förtöjer kan ibland besvärliga situationer uppstå som leder till skada på rullen. 

Det finns två typer av styrringar - vertikala och horisontala rörmodeller. Det är även möjligt att montera dem på en plan yta, genom att avlägsna den lösa klammerhalvan och skruva fast den integrerade klammerhalvan på ytan genom hålen. Kom ihåg att använda en hållbar motplatta!

  • Rörets diameter ska vara 25-30 mm för monteringen
  • Styrringens diameter 85 mm, materialtjocklek 8 mm

Pris: 41,30 €

Beställ >>
Atlantic-lisäohjainFler bilder:

Model 1

Model 1

Model 2

Model 2